top of page

Inktober Tuesday Vibes!

‘Gifthem’s Gastrosphy ภักษาโอชารสกิฟท์’ จัดเสิร์ฟอาหารกลางวัน 4 คอร์ส และเซ็ตขนมยามบ่ายพร้อมชา มาริยาจ แฟรส์ เป็นพิเศษเพื่อให้ท่านได้สัมผัสเปิดประสบการณ์ และทักษะในการเขียนอักษรศิลป์ จาก ‘Mimin Studio’

bottom of page